Contaminarea apei cu Amoniu, NH4+

Reprezinta contaminarea apelor potabile cu ape menajere.

(Azotul Amoniacal) Pune în evidență contaminarea apelor potabile cu apă provenită din rețeaua de canalizare a apelor menajere,din retele caznize si industriale prin infiltratii si deversari Amoniacul poate fi și de natură minerală, provenind de la minereuri ce conțin azotați.Se mai formeaza prin descompunerea acidului azotic in prezenta piritei cat si prin procesul de descompunere a substantelor organice in conditii anaerobe in prezenta bacteriilor.Se mai poate forma in urma reactiilor ce reduc azotitii.