Conc. Ioni de hidrogen pH

– pH-ul exprimă cantitativ aciditatea sau bazicitatea unei substanțe. image_91373

Abaterea de la valorile normale indică poluarea apelor cu compuşi anorganici.

PH-ul. Noţiunea de pH reprezintă, logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen din soluţie. Creşterea valorilor pH-ului, înseamnă, micşorarea concentraţiei ionilor de hidrogen.„Prin noțiunea de pH se exprimă cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe”
Ph-ul apelor naturale este cuprins între 6,5 si 8, iar abaterea de la aceste valori indică poluarea acestora cu compuşi anorganici. Ph-ul dtine una din proprietăţile de baza ale apelor subterane şi de suprafaţă şi anume tamponarea, asigurându-se pe această cale un grad de suportabilitate natural faţă de impactul cu acizi sau baze. Sărurile de Na+, K+, Ca2+ şi Mg2+ joaca un rol important în acest sens.